බල්ලෝ බුරති.. තවලම ඉදිරියටම ඇදෙති…

බල්ලෝ බුරති.. තවලම ඉදිරියටම ඇදෙති…

.

Priyantha Hewage Maathalan

.

බෙන්තොට බීච් හොටෙල් එක හදද්දිත් ඕමයි

කටුනායක එයාර්පොට්ටෙක හදද්දිත් ඕමයි

නුවර පාර පලල් කරද්දිත් ඕමයි

කඩුගන්නාවේ ගල උඩින් යන කොටත් ඕමයි

මහපොල පටන් ගද්දිත් ඕමයි

මහියංගන අළුත් පාර හදද්දිත් ඕමයි

18 වංගුව හදද්දිත් ඕමයි

නුවර වැව වටේ යනකොටත් ඕමයි

ගම් උදාව කරන කොටත් ඕමයි

ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් සෝන් වලටත් ඕමයි

ජයවර්ධනපුර ඉස්පිරිතාලේ හදද්දිත් ඕමයි

කරාපිටියේ ඉස්පිරිතාලේ හදද්දිත් ඕමයි

රජරට විස්ස විජ්ජාලේ හදද්දිත් ඕමයි

වික්ටෝරියා රන්දෙනිගල කොත්මලේ හදද්දිත් ඕමයි

ඉහළ කොත්මලේ හදද්දිත් ඕමයි

උමා ඔය හදද්දිත් ඕමයි

කන්ඩලමේ හෝටලේ හදන කොටත් ඕමයි

හම්බන්තොට වරාය හදනකොටත් ඕමයි

මත්තල එයාපෝට් හදන කොටත් ඕමයි

මාතර අධිවේගෙටත් ඕමයි

කටුනායක හයිවේ එකටත් ඕමයි

කතරගම රේල් පාරටත් ඕමයි

නෙළුම් කුළුනටත් ඕමයි

නොරොච්චෝලෙටත් ඕමයි

වන් ගෝල්ෆේස් එකටත් ඕමයි

පෝට් සිටියටත් ඕමයි

ලංකාගමටත් ඒකමයි….

බල්ලෝ බුරති…
තවලම ඉදිරියටම ඇදෙති

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*