පුබුදු ජයගොඩට අභියෝගයක්

පුබුදු ජයගොඩට අභියෝගයක්

.

Sirimal Wijesinghe

.

”පය්ය හං`ගා ඇට දෙකින් කෙළීම”

පුබුදු ජාගොඩ ට අභියෝගයක් !!!

විශ්ව විද්‍යාල වෙතින් නවක වද සිද්ධීන් සැල වෙමින් පවතී.

මේ පිටුපස සිටින්නේ ප‍්‍රධාන ශීෂ්‍ය සංගම් ය. ශිෂ්‍ය සංගම්වල බලය තිබෙන්නේ ”පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය” ට ය.

උන්ගෙන් කෙළින් ම මේ ගැන ඇ සු විට, උන් දෙන්නේ පය්ය හං`ගා ඇට දෙකින් කෙළින උත්තර ය.

හිතවත් පුබුදු ජාගොඩ, මාධ්‍ය ඉදිරියෙහි නෙක පීඩනයන් ට එරෙහි ව මොර දෙන්න ට පෙර මේ තිරස්චීන කාරිය දැන්වත් නවතනු.

අවශ්‍ය වන්නේ නුඹ ගෝලයින් ට ටෙලිෆෝන් කෝල් කිහිපයක් ගැනී ම පමණි !!!”

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*