පරිසරය සුරැකීමට මඝ මානවකයෝ එක්වෙති

පරිසරය සුරැකීමට මඝ මානවකයෝ එක්වෙති

2021 මාර්තු 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින නාවල, ” සවරියන් ජර්මන් රෙස්ටුරන්ට් (Sovereign German Restaurant) ” හිදි පවත්වන ලද මඝ මානවක පරපුරේ ප්‍රථම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවෙදි කරන ලද ප්‍රකාශ පහතින් වේ.

මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මඝමානවක පරපුරේ සම කැඳවුම්කරුවන් වන හිිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සහ හිිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සන්දිත් සමරසිංහ මහතා විසින් පවත්වන ලදී එම සංවිධානයේ මහ ලේකම්වරයා වන ඔනිල් රුක්මන් එදිරිවීර මහතාද මෙයට සහභාගි විය.

රට ජාතියට අසිමිතව ආදරය කරන කණ්ඩායමකින් සමන්විත මඝ මානවක පරපුර විසින් ගෝලිය උණුසුම අඩු කර ගැනිම සඳහා නව ව්‍යාපෘතියක් වන ට්‍රී හබ් (Tree Hub ) ව්‍යපෘතිය එහිදී හඳුන්වා දෙන ලදි.

2050 වන විට ගස් බිලියනයක් රෝපණය කිරීම මඝමානවක පරපුරේ අරමුණ බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

දැනටමත් එම සංවිධානය විසින් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සේරුවිල මංගල රජමහ විහාරයෙදී 2021/ පෙබරවාරී 27 වන දින ” මී ගස් සෙවන ” ව්‍යාපෘතිය හරහා ගස් රෝපණය කිරීම ආරම්භ කල බවත්, මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මීගස් මිලියනයක් රෝපණය කිරීමට බලාපොරොත්තු බව ප්‍රකාශ කරන ලදි.

ඉදිරියේදී ඔවුන් විසින් ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් රෝපණය කලයුතු හා කලහැකි ගස් වර්ග හඳුනාගෙන එම ගස් වර්ග රෝපණය කරන්නේ කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මඝ මානවක පරපුර මෙලෙස සංවිවිධානගත වීමට හේතුව වූයේ 2061 එකේදි වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක හතරකින් ඉහළ යන නිසා බවත්, එම නිසා 2050 වර්ෂය වන විට මෙම ගස් බිලියනය රෝපණය කළ අවසන් කරන බවත්, අවසන් කරන්නේ කෙසේද යන්න සංඛ්‍යා දත්ත සහිතව වැඩිදු‍රටත් ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙම ව්‍යාපෘති වලට අමතරව ඔවුන් විසින් එම අවස්ථාවේදී “දිවියට අත්වැලක්” ව්‍යාපෘතියද හඳුන්වා දෙන ලදී. එම ව්‍යාපෘතිය අපි ඔවුන්ටත් – ඔවුන් අපිටත් යන තේමාව යටතේ අලි මිනිස් ගැටුමෙන් පීඩාවට පත් වන ග්‍රාමිය ජනයාට හැකි පමණින් සහන සැලසීම ප්‍රධාන අරමුණ කර ගන්නා බවද පැවසීහ.

මාධ්‍ය ඒකකය.

මඝ මානවක පරපුර

2021.03.25

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*