රනිල් ආර්ථිකය හැදූ හැටි

රනිල් ආර්ථිකය හැදූ හැටි

.

රුවන් දිසානායක

.

තමන් තිත්ත දේශපාලනයේ ඇත්ත මිනිස්සු කියන රනිල්ලගෙ හෙංචයියො නොකියන ණය බරේ ඇත්ත කථාව..!!!

2005 – මුළු ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 2 (US$ බිලියන 22);
2014 – මුළු ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 7 (US$ බිලියන 57);
2019 – මුළු ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 14 (US$ බිලියන 75);

*මහින්දගේ වසර 9 ට මුළු ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 5
**රනිල්ගේ වසර 5 ට මුළු ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 7

2005 – වාර්ෂික දල ජාතික අදායම 25 US$ බිලියන;
2014 – වාර්ෂික දල ජාතික අදායම 79 US$ බිලියන;
2019 – වාර්ෂික දල ජාතික අදායම 84 US$ බිලියන;

*මහින්දගේ වසර 9 ට වාර්ෂික දල ජාතික අදායමේ වැඩිවීම US$ බිලියන 54
**රනිල්ගේ වසර 5 ට වාර්ෂික දල ජාතික අදායමේ වැඩිවීම US$ බිලියන 5

2005 – වාර්ෂික ඒක පුද්ගල අදායම 1248 US$
2014 – වාර්ෂික ඒක පුද්ගල අදායම 3732 US$
2019 – වාර්ෂික ඒක පුද්ගල අදායම 3741 US$

*මහින්දගේ වසර 9 ට වාර්ෂික ඒක පුද්ගල අදායමේ වැඩිවීම US$ 2484
**රනිල්ගේ වසර 5 ට වාර්ෂික ඒක පුද්ගල අදායමේ වැඩිවීම US$ 9

මහින්ද රටේ ආර්ථිකය දල ජාතික අදායම 2005 සිට 2014 දක්වා 25 සිට 79 US$ බිලියන දක්වා වසර 9 ක් තුල 54 US$ බිලියන ඉහල දමා රටේ සංවර්ධන වේගය 6-7% සිමාවේ සාමාන්‍ය අගයක් පවත්වා ගෙන ගිය අතර යුද්ධය සහ සංවර්ධනය සඳහා ණය ලෙස ට්‍රිලියන 5 ක් ලබාගෙන ඇත. ඒ අනුව වේගවත් ආර්ථික දියුණුව නිසා ණය බර දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අනුපාතයක් ලෙස 2005 දී 80% සිට 2014 දී 72% දක්වා අඩු විය. මහින්දට ලෝක ආර්ථික අර්බුධය, ලෝක ඛනිජ තෙල් අර්බුධය, ලෝක අහාර අර්බුධය වැනි තත්වයන්ටද මුහුණ පාන්නට සිදු විය.

නමුත් 2015 සිට දල ජාතික අදායම 2019 දක්වා 79.4 සිට 84 US$ බිලියන දක්වා වසර 5 ක් තුල US$ බිලියන 5 කටත් අඩු මුදලකින් පමණක් වර්ධනය විය.

රනිල් ණය 2015 සිට 2019 දක්වා රුපියල් ට්‍රිලයන 7 ක් ලබා ගෙන ණය 2014 ට වඩා දෙගුණයක් කර සංවර්ධන වේගය 2% වඩා අඩු කරන ලදී. රනිල්ට යුද්ධයක් සඳහා වියදම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවූ අතර යුද්ධ පසු බිමක ආර්ථික පරිහාණිය වලක්වා ගැනීමට සාමාන්‍ය අනෙකුත් කටයුතු සඳහා ණය ගැනීමටද අවශ්‍ය නොවිය.

ඒ වගේම රනිල්ට ලෝක ආර්ථික අර්බුධයක්, ලෝක ඛනිජ තෙල් අර්බුධයක් හෝ ලෝක අහාර අර්බුධයකටද මුහුණ පාන්නට සිදු නොවිය. ඇත්තටම තෙල් බැරලයක මිල 120 US$ සිට 60 US$ දක්වා අඩු විය.

මහින්ද යුද්ධය අවසන් කර සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවා වසරකට සංචාරකයන් මිලියන 2.5 ගෙනෙන මට්ටමට රට දියුණු කර තිබුණි.

මහින්දගේ කාලය තුල ණය බර දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අනුපාතයක් ලෙස 2014 දී 72% (දේශීය 42% සහ විදේශීය ණය 30%) සිට රනිල් නැවත ආණ්ඩුව 2019 බාර දෙනවිට ණය බර දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අනුපාතයක් 87% (දේශීය 44% සහ විදේශීය ණය 43%) දක්වා වැඩි විය.

ඒ අනුව මුළු ණය බර මෙන්ම විදෙස් ණය බර වැඩිවී ඇත්තේ සහ රටේ ආර්ථිකය එක තැන පල්වෙමින් රට ආර්ථිකව විනාශ වුයේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලන කාලයේ බව ඉතා පැහැදිලිය.

ඒ අනුව රනිල් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ගෙවා ආර්ථික අර්බුධය විසඳුවා කියන සහ නැවත රනිල්ටම දෙන්න කියන හරක්ට දැන ගැනීම පිණිස.

සජිත් ගේ ආර්ථික විද්‍යා කතන්දරයක් කතා කල යුතු නැත්තේ රටේ නිෂ්පාදනය වැඩිකර මුදල් හොයන ක්‍රම නොකියා රුපියල් 20,000 බැගින් සෑම පවුලකටම මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් බෙදා දීම පමණක් වන ප්‍රතිපත්තියක් කියන අමුම අමු මැට්ටෙක් නිසාය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*