මහින්ද – ජොනී වෙනුවෙන් තරුණයෝ අළුත් වැඩක…

මහින්ද – ජොනී වෙනුවෙන් තරුණයෝ අළුත් වැඩක…

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තරුණ ප්‍රජාව පරිසර හිතකාමී මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය පුරා පැල ලක්ෂ දෙක හමාරක් පැල කරමින් හරිතමය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයක් බවට පත් කරන්නට මග පාදමිනි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ “කුරුණෑගල තරුණ අපි” ප්‍රධානී, ජනිත් මධුශාන් පවසා සිටියේ,

මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරද්දි දිස්ත්‍රික් නායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් වගකීමෙන් යුතුව අපට කිව්වා පෝස්ටර් කටවුට් ගහන්න එපා.. පොලිතීන් පාවිච්චි කරන්න එපා.. පරිසර හිතකාමී ලෙස මේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතිය කල යුතුයි කියා.. රටේ අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න තරුණ තරුණියන් විදිහට අපට අපේ නායකයන් දෙපළ ගැන මහත් ආඩම්භරයක් දැණුනු වෙලාවක් ඒක..

12 වෙනිදා 12.12 ට ජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමා මෙහි පළමු පැළය සිටවමින් මේ කටයුත්ත ආරම්භ කලා.. අපි ආසන 14 වෙන් වෙන් වශයෙන් දින යොදා ගනිමින් මේ පැල ලක්ෂ දෙක හමාර සිටුවමින්, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වගේම දිස්ත්‍රික් නායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ මිහිතලයේ ආදරණීය ආශිර්වාදය ලබාගන්නට අපි කටයුතු කරනවා..  මේ වනවිට හිරියාල, මාවතගම, ආසන වල පැල 50000ක් සිටුවා අවසන්.. අද නිකවැරටිය ආසනයේත්, හෙට කුරුණෑගල ආසනයේත් තවත් පැල 30,000ක් සිටුවන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා… අපි හිතනවා අපේ නායකයින් දෙපලගේ ආශිර්වාදයෙන් අපි කරන්නෙ රටට ගැලපෙන රටට ආදරේ කරන ව්‍යාපෘතියක් කියලා..”

එම ව්‍යාපෘතියේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*