‘‘ඩයනා විසින් හිරු තුන් කට්ටුව ට කෙළිය වග ය’’

‘‘ඩයනා විසින් හිරු තුන් කට්ටුව ට කෙළිය වග ය’’

.

Sirimal Wijesinghe

.

අසව් අසව් !!!

‘‘ඩයනා විසින් හිරු තුන් කට්ටුව ට කෙළිය වග ය’’

ඊයේ ‘‘හිරු සළකුණ’’ වැඩ සටහන ට ආ වේ රූමත් ඩයනා ගමගේ ය.

වෙන දා එහි එන පකීර්ලා ට හොබ්බෙන් යන්න නෙලූ වා යැයි සිතා සිටින හිරු තුන් කට්ටුව ඇය ඉදිරියෙහි කුජීත වූ යේ උන් ම පවා නො දැන ය.

ඩයනා උන් දමනා හැම යෝකරයක ට ම ගැහු වේ සික්සර් ය. අසනා හැම විකාරයක ට ම පිළිතුරු දුන්නේ ඉතා සංයමයෙනි. විශ්වාස නො කළ හැකි තරමේ විනයක් සහිත ව ය. සිනහමුසු ව ය. තම සතුරන් ට ඇය දශමයකින් හෝ අපහාස නො කළා ය. ඊනියා පිරිමි තුන් දෙනෙකු ඉදිරියෙහි ඇය ඉතා නිර්භීත ය.

කොළයක ලියා ගෙන ආ ‘දෙන්නම් බැටේ’ ප‍්‍රශ්න වලට කෙළ වූ කල උන් – තටමමින් කැත චීත්ත ප‍්‍රශ්ණ වල ට පවා යොමු වු ව ඇය නො වේ ඉන් සැලූ ණේ.

අන්තිමෙහි දී කට උත්තර නැති තුන් කට්ටුව සංවාදය නිමා කළේ මෙලෙසිනි.

‘‘ඔබ ඉතා සූක්ෂම ලෙස මේ සංවාදය ඔබ ට ඕනැ තැන ට ගෙන ආවා….. ඇත්ත ට ම ඔබ හො`ද නිළියක්’’

පරාජය එ තැන ම ඇත.

ඩයනාගේ දේශපාලන අභිලාශයන් හෝ බිස්නස් කෙසේ වු ව, රට ක ට ඇවැසි වන්නේ මෙවන් ජඩ මාධ්‍ය වලට බිය නැති එවන් ශක්තිමත් ගැහැණුන් ය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*