ඇඬෙනවා තමයි හඩ්සන්…

ඇඬෙනවා තමයි හඩ්සන්…

.

Priyantha Hewage Maathalan

.

මහින්ද මහත්තයා අන්දනවා වගේ හැමෝම අන්දගන්න බැරි උනාම..

තුප්පහි මාධ්‍යකරණයට ආයෙත් රජයේ ගුවන් විදුලිය ඇද දාන්න බැරි උනාම…

මුඛරි කමටයි වාචාල කමටයි … තැනක් නැති උනාම….

විරුද්ධවාදින්ට පිස්සෙක් වගේ බනින්න මාර්ගය හදා දුන්නේ නැති උනාම..

ආන්ඩුවෙන්… වාහන.. පඩි නඩි… දීමනා සියල්ල එක්ක සුර සැප විදින්න බැරි උනාම…

VVIP පාට් දාන්න බැරි උනාම….

පර්සනල් බොඩි ගාඩ් ලා රජයෙන් නැති උනාම…

ආමි පාට්…, පොලිස් පාට්… දාගෙන පාරේ යන්න බැරි උනාම….

අම්මපා ඇඩෙනවා තමයි හඩ්සන්…

තමුසෙලාට බලේ තිබ්බ කාළේ තමුසෙලාගේ සෙල්ලම් අපි දැක්කා හඩ්සන්…

ඕමල්පේ සෝභිතලා, ඇල්ලේ ගුණවංශලා, මුරුත්තේටුවේ ආඅනන්දලා වගේ අයත් අඬනවා හඩ්සන්…

අපිටත් ඇඬෙනවා හඩ්සන්…

තමුසෙ වගේ අපතයෝ … මහින්දට ලොකු උනාට…

මෙයා ගනන් ගන්නෙ නැති එකට…

අපිටත් ඇඬෙනවා හඩ්සන්…

තනි ඇහට ඇඬෙන්නේ හඩ්සන්…

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*