20 වන සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

20 වන සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

මුල් වරට රැස්වූ නව ආන්ඩුවේ මුල්ම කැබිනට් රැස්වීමේදී, 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ හානිකර කොටස් ඉවත් කොට 20 වන සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුන බව ආන්ඩුවේ නව කැබිනම් ප්‍රකශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සඳහන් කර සිටී.

අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, කම්කරු ඇමැති නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි, විදේශ සබඳතා ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ බලශක්ති ඇමැති නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහත්වරුන්ගෙන් යුත් කැබිනට් අනුකමිටුවක් ඒ සඳහා පත් කර ඇත.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*