2/3 ක් සහිත අති විශිෂ්ඨ ජයක්..

2/3 ක් සහිත අති විශිෂ්ඨ ජයක්..

පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණට හිතවත් සුළු පක්ෂ හා එක්ව තනි ආන්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීමට සියල්ල සූදානම් බව වාර්ථා වේ. ඉතිහාසයේ එක් පක්ෂයක් විසින් ලබා ගත් වැඩිම ආසන ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ සමත් වී ඇත.

නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ලබන සඳුදා මහනුවර මඟුල් මඩුවේදී සිඳු කිරීමට සියල්ල සූදානම් කර ඇත.

එහිදි ශ්‍රී ලංකා නිදහස පක්ෂයේ දෙදෙනෙකුට කැබිනට් අමාත්‍යධූර ලැබීමට නියමිත අතර, පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ට අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය හා වරාය අමතිධූර ලැබීමට නියමිතය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*