විවාහක බව සඟවමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට සම්බන්ධ වූ ගුවන් සේවිකාවන් පිළිබඳ හෙලිදරව්වක්

විවාහක බව සඟවමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට සම්බන්ධ වූ ගුවන් සේවිකාවන් පිළිබඳ හෙලිදරව්වක්

අප රටට මහා කීර්තියක් අත් කර දුන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය තුල අතිවිශාල ගුවන් සේවිකාවන් ප්‍රමාණයක් හිතවත් කම හා වෙනත් යටිකූට්ටු සබඳතා වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සේවය කරන බව අපට තොරතුරු ලැබී ඇත.

ඔබ අප කවුරුත් දන්නා පරිදි ගුවන් සේවයේ, ගුවන් සේවිකාවන් ලෙස ඇතුලත්වීමේදි පවත්නා සම්මුඛ පරික්ෂන යේදී අවිවාහක බව අනිවාර්යය සුදුසුකමක් බව දන්වා ඇත.

මෙලෙස අවිවාහක බව පවසමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය නොමඟ යවමින් සාවද්‍ය ලෙස අවිවාහක බව පවසමින් අතිවිශාල ගුවන් සේවිකාවන් ප්‍රමාණයක් දැනට එහි සේවය කරයි.

මේ නිසා උපරිම සුදුසුකම් ලත් , අවිවාහක ශ්‍රීලංකා ගුවන් සේවයට සම්බන්ධ වීමට සිටි බොහෝ පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදුවි ඇත.

ඔබ අප කවුරුත් දන්නා පරිදි අතීතයේ නීතීවිරෝධි ක්‍රියා රැසක් කල ගුවන් සේවිකාවන් නීතියේ රැහැනට අසුවූ බොහෝ අවස්ථාවන් ඇත.

මෙලෙස සාවද්‍ය තොරතුරු පවසමින් විනය පටිපාටිය නොමඟ යවන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට සම්බන්ධ ව රැකියා කරන ගුවන් සේවිකාවන් වෙනුවෙන් කුමන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේද පිළිබඳව වැඩි පිරිසක් අවධානයෙන් සිටි.

අවුරුදු විස්සක පමණ කාලයක සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉහළ නිළධාරීන්ගේද අනුදැනුම ඇතුව මෙම ජාවාරම පැවත එන්නකි.

ජනාධිපති තුමනි, ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී වී චානක මැතිතුමනි මේ ඔබගෙ අවධානය පිණිසයි.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*