රුවන්පුර අධිවේගයේ ඉඳිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පරික්ෂණ ඇරඹේ…

රුවන්පුර අධිවේගයේ ඉඳිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පරික්ෂණ ඇරඹේ…

පසුගිය යහපාලන රජය කාළයේ සම්පූර්ණයෙන් අත්හැර දමා තිබූ රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩකටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන ලෙස මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාශයේ උසස් නිළධාරීන්ට අද දින දන්වා සිටියේය.

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කිලෝ මීටර 74 කි. එහි පළමු අදියර ලෙස ඉංගිරිය දක්වා කි. මි. 24.3 ක් ඉඳිකරුනු ලැබේ. දෙවන අදියර ඉංගිරියේ සිට රත්නපුර දක්වා කි. මි. 21 ක් ද, තෙවන අදියර ලෙස රත්නපුරේ සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කි. මි. 28.6 ක්ද ඉඳිකිරීමට නියමිතය.

මෙහි පළමු අදියර සඳහා රුපියල් බිලියන 80 ක පමණ මුදලක් වැය වනු ඇතයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීමේ කටයුතු අද දින ආරම්භ කරන ලදි.

මේ අවස්ථාව සඳහා ග්‍රාමීය මාර්ග අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලංසා මහතා, අමාත්‍යංශ ලේඛම් R W R පේමසිරි මහතා ඇතුළු මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*