රැකියා ලක්ෂයක් අද

රැකියා ලක්ෂයක් අද

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අයත් පිරිස් සඳහා රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීම අද දින සිඳුවේ. මෙය ජනාධිපති ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරනයේදි ලබා දුන් පොරොන්දුවකි.

විශේෂයෙන් රැකියා සඳහා සුදුසුකම් හා නිපුනතාවයක් නොමැති දරිද්‍රතාවයේ පත්ලේම ඇති පිරිස් මේ සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවෝ වෙති. වයස අවුරුදු 18 – 40 ත් අතර පුද්ගලයින් මේ සඳහා තොරාගනු ලැබ ඇත.

සමෘධිලාභී පවුල් වල සමාජිකයින් හෝ ඊට සුදුසුකම් ඇති පවුල්වල සමාජිකයින් අතරින් එක පවුලකින් එක් සමාජිකයකුට මේ අනුව රැකියාවක් ලබා දී ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය යම් පමණකින් හෝ නගා සිටුවීම මෙම වැඩපිලිවලෙහි අරමුණ වන අතර, ඔවුන්ට රුපියල් 22,500/- ක මූලික වැටුපක් ලබා දීමටද නියමිතය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*