යහපාලන කාළයේ වැරදී තීන්දූ ගත්තා

යහපාලන කාළයේ වැරදී තීන්දූ ගත්තා

ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ මහතාගේ වඩ තහනම් කිරීමට තමා ගත් තීන්දුව වැරදීමක් බවත් තම පාලන කාළය තුල එවන් වැරදීම් හා අතපසුවීම් සිඳුවී ඇති බවත් ඒ මහතා නැවත සේවයේ පිහිටුවීමට ඉක්මන් පියවර ගන්නා බවත් වැඩ බලන පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතා (7/8/2020) දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාෂ කර සිටියේය.

පසුගිය යහපාලන සමයේ දැඩි දේශපාලන බලපෑම් මත ඉතා අසාධාරන ලෙස තමා සේවයෙන් නෙරපූ බව සඳහන් කරමින් ලලිත් ජයසිංහ මහතා විසින් කරන ලද පැමිනිල්ල විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ පැය 4 කට අධික කාළයක් ප්‍රශ්ණ කිරීම් වලට ලක්වූ අතර. එහිදි ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියේ දැනට පොලිස් සේවයේ ජේෂ්ඨතම නිළධාරියා තමා බවත් ඊට පසු එම ස්ථානයේ සිටින්නේ ලලිත් ජයසිංහ මහතා බවයි.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*