ගාමිනි සෙනරත් නැවතත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේඛම් ධූරයට

ගාමිනි සෙනරත් නැවතත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේඛම් ධූරයට

.

නව රජය පත්වීමෙන් පසු අග්‍රාමාත්‍ය ලේඛම් ලෙස පත් වූ ගාමිනි සේදර සෙනරත් මහතා අද උදෑසන ජනාධිපති තුමා ඉදිරියේ නැවතත් එම ධූරයේම දිවුරුම් දී ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති සමයේ ඒ මහතා ජනාධිපති අතිරේක ලේඛම් වශයෙන් හා කාර්ය මන්ඩල ප්‍රධානී වශයෙන්ද කටයුතු කලේය.

1984 පරිපාලනයට එක් වූ ඒ මහතා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රථම උපාධිය හදාරා ඇති අතර කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පරිඝනක තාක්ෂනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියද හිමිකර ගෙන තිබේ.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*