කට උත්තර පැජට් පාරේදී

කට උත්තර පැජට් පාරේදී

පාස්කූ ප්‍රහාරය පිළිබඳ පත්කොට ඇති කොමිසමේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් හිටපු ජනාධිපති වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ කොළඹ පැජට් පාරේ නිල නිවස වෙත ගොස් ඇත.

අද දින එම කොමිසමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණ ප්‍රකාෂයක් ලබා දේන ලෙස 21 වනදා එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියද, ඔහු පවසා ඇත්තේ ඔහුට එසේ පැමිණිය නොහැකි බවත්, ප්‍රකාෂයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තමාගේ නිවසට පැමිණ ප්‍රකාෂය ලබා ගන්නා ලෙසයි.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*