කංසා වගාව නීත්‍යානුකූල කිරීමට පියවර ගන්නවා

කංසා වගාව නීත්‍යානුකූල කිරීමට පියවර ගන්නවා

තමා අමාත්‍යශයේ වැඩ බාරගත් දින පූජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලක හිමි කල ඉල්ලීම පරිදි, ඉදිරියේදී කංසා වගාව නීත්‍යානූකුලව කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පිලිවලක් සකස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දේශීය වෙදකම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා කියා සිටී.

ඒ මහතා ඒ බව සඳහන් කලේ ඊයේ නාවින්න රාජ්‍ය ආයුර්වේද ඖෂධ නිශ්පාදන සංස්ථාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදුන අවස්ථාවේදීය.

බෙංගමුවේ නාලක නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රටට ඉතාම ආදරය කරන, පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ නිදහස් ජාතික සටනක් ආරම්භ කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ අදහස් හා විශේෂඥයින්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට අරගෙන උන්වහන්සේලා යෝජනා කරන ක්‍රමවේදය රට තුළ ස්ථාපනය කිරීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නෙ.

ආයුර්වේද බේත් සඳහා අවශ්‍ය සියලුම නිෂ්පාදන අමුද්‍රව දේශියවම නිපදවා ගැනීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ වෙනුවෙන් ඔසු උයන් සහිත ගම්මාන 1000 ආරම්බ කිරීමට නියමිත බවත් ඒ මහතා එහිදි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියේය.

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*